Opsætning af hegn, udvendigt tømrerarbejde

Vi udfører alt i hegn af rafter, pileflet, lynghegn, bambushegn, plankeværk samt færdige hegnsfag af div. materialer.

Vi udfører alt i espalier, pergolaer samt opbindingssystemer til slyng og klatreplanter.

Vi opsætter fodhegn, pullerter cyklestativer , bænke og borde , blomsterkummer samt div. terræn. inventar. Vi udfører mange specialopgaver i stål og jern.