Målsætning

At udbrede kendskabet til den professionelle anlægsgartnerbranche som værende den nødvendige samarbejdspartner, der kan løse en given opgave på flere niveauer inden for:

  • Nyanlæg, nybygning og renovering.
  • Drift og vedligehold, stat, region og kommune.
  • Vedligeholdelses opgaver for private og virksomheder.

Kundegruppen skal være landskabsarkitekter, hovedentreprenører, offentlige udbydere, erhvervsvirksomheder samt mange små og store privatkunder.

Vi markedsfører os som professionelle fagfolk, der håndterer et kvalitetsmæssigt højt niveau.

Vi skal til en hver tid levere et stykke arbejde, der som minimum lever op til kundens forventninger om kvalitet, service og optimale løsninger.

Vi skal følge Danske Anlægsgartnere’s normer og kun i særlige tilfælde afvige herfra. Det skal fremgå at der er tale om en afvigelse.

Det er målet, at vore kunder som hidtil fortsat vil anbefale os til andre.

Kvalitetsbevidst-anlægsgartner-arbejde = vores bedste reference = ginkgo@ginkgo.as

Med stor vægt på at kunne tiltrække de bedste medarbejdere.

At foretage en kontinuerlig videreuddannelse af vore medarbejdere.

At udføre kvalitetsbevist anlæggartnerarbejde.

Og ikke mindst en god og veludbygget moderne maskinpark.