Bede/busketter/div

Vi udfører manuel renholder alle former for beplantninger , incl. Oprensning af tilgroede arealer og belægninger.

Vi udfører kemisk og termisk ukrudtsbekæmpelse på veje,fortove,p-arealer, material og opbevaringspladser.