Terrænregulering

Vi former flade arealer til bakkede og og rekreative områder, planerer bakkede og knollede arealer ud til boldbaner og havearealer.

Vi efterlader terræn regulerede arealer færdig grubbede i ned til 90 cm dybde.