Miljømålsætning

Ginkgo.as vil i alle funktioner sikre og stræbe efter at vi som virksomhed forårsager den mindst mulige miljøpåvirkning.

Ved alle opgaver tilstræbes det at minimere ressourceforbruget og via vor affaldsplan at håndtere og bortskaffe affald på den mest miljø optimale måde.

Forebyggelse af affaldsproduktion prioriteres altid højere end bortskaffelse.

Ginkgo.as vil sikre, at arbejdsmiljøet for vores medarbejdere altid er de bedst mulige. Gældende arbejdsmiljø regler må naturligvis ikke tilsidesættes.

Der vil i blive lagt ekstra stor vægt på de ergonomiske forhold i alle arbejdsopgaver.